Firma PROFIS spol. s r. o. vznikla v marci roku 1992 ako združenie fyzických osôb, odborníkov, ktorí sa rozhodli ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. V rámci terajšieho trendu zabezpečovať si tieto potrebné služby formou outsourcingu, dodávateľsky  naša spoločnosť ponúka plne profesionálne a komplexné služby. Ekonomickú výhodnosť, flexibilnosť a ucelenosť služieb poskytovaných touto formou  si v súčasnosti  uvedomujú nielen veľké spoločnosti ale i stredné a malé firmy a preto sa k tejto forme prikláňa stále viac spoločností.
V súčasnosti firma Profis,spol.s r.o., už ako etablovaný partner v spomínaných oblastiach, ponúka svoje služby v rámci Slovenskej republiky celoplošne (viď.mapka).  Na všetky ponúkané služby a tovary máme potrebné oprávnenia a certifikáty od štátnych a odborných orgánov SR.
Profil a stratégia
© 1991-2012 Profis, s.r.o.
Komplexná správa v oblasti BOZP,PO,CO  •  Dodávka a servis VTZ a PTZ  •  Plnenie CO2  •  Vzdelávanie-eLearning •  Profil •  Kariera  •  Kontakt
...pre Váš bezpečnejší svet