Kontroly opravy a montáž požiarno-technických zariadení
              Naši servisní technici s celoslovenskou pôsobnosťou sa priamo u Vás postarajú o inštaláciu nových, následné kontroly, prípadne záručný a pozáručný servis Vašich požiarno-technických zariadení. Pravidelne, ako vyplýva z platnej legislatívy  Vás naši technici navštívia a postarajú sa o správnu funkčnosť a pohotovostnú pripravenosť Vášho vybavenia. Vykonávame:

             • dodávku, montáž, pravidelné kontroly a servis všetkých požiarnotechnických zariadení
(PTZ)
ako sú: hasiace prístroje, hydranty, požiarne uzávery, požiarne prestupy, požiarne klapky, EPS, SHZ
a iné.

             • kontrolu, servis a dodávky vyhradených technických zariadení
(VTZ):
Kontroly elektrických inštalácií a bleskozvodov, elektrických zariadení strojov a zariadení, elektrických spotrebičov, plynových zariadení, kotolní a regulačných staníc, tlakových a zdvíhacích zariadení. Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj  poradenská činnosť.

             • projekciu montáž, revíziu a údržbu vašich elektrických požiarnych signalizácií (EPS), stabilných hasiacich zariadení (SHZ) , ktoré sú požadované a inštalované vo Vašich objektoch.

             • dodávku a montáž kompletného systému pre utesnenie požiarnch prestupov všetkých typov inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie v stenách a stropoch vyskúšanými a certifikovanými systémami firiem
HILTI, PROMASTOP a PYROSTOP steel.

© 1991-2012 Profis, s.r.o.
Komplexná správa v oblasti BOZP,PO,CO  •  Dodávka a servis VTZ a PTZ  •  Plnenie CO2  •  Vzdelávanie-eLearning •  Profil •  Kariera  •  Kontakt
...pre Váš bezpečnejší svet