V prípade, že Vaši zamestnanci majú zabezpečený prístup k počítačom, čo je v prípade administratívnych pracovníkov väčšinou samozrejmosťou, môžete využiť výhod elektronického školenia e-learning. Nespornou výhody tejto formy školenia:
1.zamestnanci sa neškolia hromadne v jeden čas na jednom mieste,
2.na absolvovanie školenia majú zamestnanci potrebný vopred s vami dohovorený počet dní, počas ktorých môžu zamestnanci kedykoľvek školenia absolvovať,
3.zamestnanec môže školenia absolvovať v jemu najviac vyhovujúcom čase,
4.V priebehu školenia môže zamestnanec školenie hocikedy prerušiť a po následnom prihlásení bude pokračovať od miesta kde školenie prerušil,
Zamestnanci sú na školenie prizvaní pozvánkou doručenou elektronickou poštou. Táto pozvánka obsahuje všetky informácie potrebné na
prihlásenie do nášho školiaceho portálu a následné absolvovanie školení.


Niektoré prezentačné stránky e-Learningu:
Vzdelávanie - eLearning
© 1991-2012 Profis, s.r.o.
Komplexná správa v oblasti BOZP,PO,CO  •  Dodávka a servis VTZ a PTZ  •  Plnenie CO2  •  Vzdelávanie-eLearning •  Profil •  Kariera  •  Kontakt
...pre Váš bezpečnejší svet