© 1991-2015 Profis, s.r.o.
                    Školenia BOZP, OPP ,CO, Zdvíhacie vozíky, e-Learning, Hasiace prístroje, Hydranty, Požiarne projekty, Požiarne uzávery, Požiarne prestupy, Požiarne čerpadlá, Požiarne vodovody, Ochranné pomôcky, Predaj CO2, Bezpečnostné značenie - tabuľky a samolepky
OPRAVNENIA
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 01.1


Komplexná správa
v oblasti BOZP, PO, CO a PZS

Dodávka a servis vyhradených a požiarno technických zariadení

Komplexná správa v oblasti BOZP,PO,CO a PZS  •  Dodávka a servis VTZ a PTZ  •  Plnenie CO2  •  Vzdelávanie-eLearning •  Profil •  Kariera  •  Kontakt

Vzdelávanie - eLearning

Plnenie CO2 tlakových nádob

...pre Váš bezpečnejší svet